Home

producent en leverancier van hoogkwalitatieve chemisch technische producten

oil1

 

Conservering

Wij leveren producten voor het conserveren van metalen, steen, beton, hout en ander materiaal.
Lees meer

oil2

 

Reiniging

Wij leveren een groot assortiment aan reinigingsproducten

Lees meer

oil3

 

Smeermiddelen

Wij leveren een groot assortiment aan speciale smeermiddelen.

Lees meer

oil4

 

Grootverbruik

Wij hebben een speciaal leveringsprogramma voor grootverbruik chemicaliën en grondstoffen.
Lees meer

Eco maintenance solutions van producent Ramex Chemie CTP bestaan uit hoogkwalitatieve chemisch technische producten, grootverbruik chemicaliën aan de industrie, agrarische sector, mestverwerking en watertraitment.

Ramex Chemie CTP is een bedrijf met veel (>35 jaar) ervaring in de problematiek van het onderhoud binnen elk bedrijf en elke branche. Er wordt Europawijd maar ook reeds ver daarbuiten dagelijks vanuit eigen vestigingen en bij distributeurs en partners in opdracht van bedrijven marktgericht gewerkt aan passende, efficiënte oplossingen c.q. verbeteringen voor maintenance programma's en aangedragen problemen. Werkzaamheden en onderzoeken welke vaak leiden tot het in de markt zetten van nieuwe hoogkwalitatieve chemisch technische producten.

Daarnaast levert Ramex Chemie CTP ook grootverbruik chemicaliën aan de industrie, agrarische sector, mestverwerking en watertraitment.

Onze maintenance programma's

Door de specialisten van Ramex Chemie CTP en eventueel met specialisten van met haar gelieerde partners worden in opdracht en in samenwerking met de klant doelgericht maintenance progamma's ontworpen. Deze hebben als doel een zo ideaal mogelijke situatie te scheppen waarbij vele speerpunten meetellen zoals:

  • Voorraad beheersing, investerings reductie, kostenbesparing
  • Verhogen van het rendement comfort en gemak, besparen op arbeidstijd
  • Reductie milieubelasting, optimale realisatie veiligheid, arbo gericht
  • Vereenvoudigen onderhoud, betere producten, langere standtijden materieel etc. etc.

Ramex Chemie CTP zoekt voor U naar een perfecte balans tussen onderhoud en het rendement. Ramex Chemie CTP werkt sinds jaar en dag naar volle tevredenheid voor verschillende diensten van de Overheid en met aan de Overheid gerelateerde bedrijven.

Altijd een specialistische oplossing.

Onze Chemische producten en grondstoffen voor grootverbruikers bestaan o.a. uit het onderstaande assortiment.

Op zoek naar Chemische producten of grondstoffen die niet vermeld staan?

Chemicaliën die niet in de lijst voorkomen zijn nagenoeg altijd toch door ons leverbaar, gebruik het reactieformulier voor meer informatie over de door ons leverbare chemicaliën voor grootverbruikers.

Kortom Ramex Chemie CTP is uw partner voor al uw Eco maintenance solutions.